DỊCH VỤ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TẠI Quận Bắc Từ Liêm Thủ Đô Hà Nội

Cùng với việc hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng thì nhu cầu sử dụng giấy tờ nước ngoài tại Việt Nam và các giấy tờ Việt Nam tại nước ngoài tăng cao, nắm bắt xu hướng đó công ty Việt Uy Tín cung cấp dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự tại Sở ngoại vụ TP.HCM.

Chứng nhận lãnh sự là gì?

Các loại giấy tờ, tài liệu, chữ ký, con dấu, chức danh của Việt Nam muốn sử dụng ở các nước trên thế giới thì phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận lãnh sự, cụ thể là Cục Lãnh Sự tại Hà Nội và Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh sau đó xác nhận một lần nữa tại các Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán.

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, hồ sơ

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Các loại giấy tờ, tài liệu, chữ ký, con dấu, chức danh của các nước trên thế giới muốn sử dụng ở Việt Nam thì phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước cụ thể là Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó xác nhận tại Sở Ngoại Vụ hoặc Cục Lãnh Sự – Bộ Ngoại Giao

*** Lưu ý: thủ tục này không phải là thủ tục chứng nhận về nội dung cũng như là hình thức của các loại tài liệu, giấy tờ.

Cơ quan thực hiện thủ tục:

 • Tại Việt Nam sẽ do bộ ngoại giao hoặc cơ quan được bộ ngoại giao ủy quyền.
 • Ở nước ngoài sẽ do các cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan được ủy quyền lãnh sự của Việt Nam có chức năng thực hiện thủ tục này.
Chứng Nhận/Hợp pháp hóa lãnh sự

Không thực hiện đối với các trường hợp sau:

 • Nội dung trong giấy tờ, tài liệu làm thủ tục chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự có tính chất mâu thuẫn với nhau.
 • Nội dung ảnh hưởng đến Nhà nước Việt Nam.
 • Bản sao của chữ ký, con dấu.
 • Các loại giấy tờ, tài liệu được làm giả hoặc được chứng nhận và cấp phép không đúng với quy định nhà nước Việt Nam.
 • Tẩy xóa hoặc điều chỉnh nội dung của giấy tờ, tài liệu nhưng không thực hiện đính chính đúng theo quy định.

Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự tại Sở Ngoại Vụ TPHCM và Cục Lãnh Sự – Bộ ngoại giao chỉ trong 1 ngày làm việc:

 • Bản chính và bản dịch công chứng tất cả giấy tờ, tài liệu, chữ ký, con dấu, chức danh đúng với quy định của pháp luật.
 • Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục miễn phí.
 • Kiểm tra, soạn thảo hồ sơ
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận kết quả và giao cho khách hàng đúng thời hạn cam kết.
Rate this post