Dịch Vụ Hợp Pháp Hóa tại Sở Ngoại Vụ Tại Huyện Nhà Bè Tp Hồ Chí Minh

Các văn bản, giấy tờ do cơ quan Pháp cấp đề nghị Hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam phải được chứng thực theo các bước sau:

I. Hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự giấy tờ của Pháp để sử dụng tại Việt Nam.

1. Hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp:

Nếu hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, giấy tờ phải được xác nhận bởi:

a) Bộ ngoại giao Pháp.

b) Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước thứ ba tại Pháp hoặc kiêm nhiệm Pháp, nếu là giấy tờ, tài liệu của nước thứ ba đó;

2. Hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam:

Các giấy tờ có thể được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán pháp tại Việt Nam để sử dụng tại Việt Nam như sau:

Các giấy tờ do cơ quan của Pháp cấp sẽ được xác nhận để sử dụng tại nước ngoài theo luật của Pháp, sau đó được Đại sứ quán Pháp xác nhận con dấu và chữ ký của cơ quan ngoại giao của pháp là hợp lệ.

Sau đó, giấy tờ đã được Đại sứ quán Pháp xác nhận sẽ được Hợp pháp hóa trước khi sử dụng tại Việt Nam phải được xác nhận của một trong các cơ quan dưới đây:

– Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam;

– Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoại trừ các giấy tờ về dân sự (dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) do cơ quan có thẩm quyền tại Pháp cấp sẽ được miễn thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam.

II. Hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự Giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp để sử dụng tại Pháp

Giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp, trước khi hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để sử dụng tại Pháp cần phải có xác nhận của một trong các cơ quan sau:

– Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam;

– Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy khai sinh Việt Nam không cần phải hợp pháp hóa mà chỉ cần dịch có công chứng của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để sử dụng tại Pháp.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Rate this post