Nga điều chỉnh tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài và người không có quốc tịch ở Liên bang Nga trong thời gian khắc phục hậu quả của sự lây lan chủng coronavirus mới (COVID-19)

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Lệnh số 364 của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 15/6/2021, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam có Thông báo về các biện pháp tạm thời điều chỉnh vị trí pháp lý của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga trong thời gian khắc phục hậu quả của dịch Covid-19. Các biện pháp này được áp dụng từ ngày 16/6/2021.

Những biện pháp tạm thời nào được xem xét trong Sắc lệnh?

–         Từ ngày 16 tháng 6, tạm dừng việc tính thời hạn tạm trú tại Nga của công dân nước ngoài, người không quốc tịch đang có mặt tại Nga, bao gồm thời hạn đăng ký tạm trú tại nơi cư trú và thời hạn hiệu lực của thị thực và thẻ di trú có xác nhận tạm trú được cấp cho các công dân nước ngoài và người không có quốc tịch đó (bao gồm công dân các nước thuộc Liên minh Châu Âu).

–         Đồng thời, tạm dừng việc tính thời hạn đối với: (i) hiệu lực của giấy phép tạm trú và giấy phép cư trú còn giá trị tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2020, nếu người nước ngoài và người không quốc tịch sở hữu các giấy tờ đó không có mặt tại Liên bang Nga; (ii) hiệu lực của giấy chứng nhận người tham gia Chương trình quốc gia về hỗ trợ hồi hương của  người Nga sinh sống ở nước ngoài còn giá trị tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2020.

–         Từ ngày 16/06 đến ngày 31/12/2021, tạm dừng dừng việc tính thời hạn tạm trú hoặc thường trú của người nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga và thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tị nạn và giấy chứng nhận tị nạn tạm thời trên lãnh thổ của Liên bang Nga.

Các biện pháp tạm thời có hiệu lực bao lâu đối với người nước ngoài?

Các biện pháp tạm thời có hiệu lực từ 16 tháng 6 năm 2021 đến thời điểm 90 ngày kể từ ngày nối lại hoạt động giao thông vận tải giữa Liên bang Nga với nước mà người nước ngoài mang quốc tịch hoặc thường trú. Danh sách các quốc gia sẽ nối lại hoạt động giao thông vận tải với Nga đang được Chính phủ Nga phê duyệt.

Trong những trường hợp nào người nước ngoài không cần liên hệ cơ quan nước sở tại để gia hạn visa?

Thời hạn lưu trú tạm thời trên lãnh thổ nước Nga của người nước ngoài và người không quốc tịch sẽ được gia hạn mà không cần phải đến các cơ quan chức năng nước sở tại đối với:

– Những người có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận lưu trú tạm thời hợp lệ tại Nga tính đến ngày 16/06/2021.

– Những người mà thị thực hoặc giấy tờ xác nhận lưu trú hết hạn sau ngày 15/03/2020.

Hiệu lực thị thực có được gia hạn theo Sắc lệnh không?

Thị thực của công dân nước ngoài và người không có quốc tịch đã hết hạn từ 15/03/2020 được gia hạn tự động thêm 90 ngày, tính từ thời điểm nối lại giao thông giữa Nga và nước mà người nước ngoài đó mang quốc tịch hoặc thường trú, mà không cần phải đến cơ quan chức năng để gia hạn thị thực hoặc làm thủ tục xin visa quá cảnh.

Trong những trường hợp nào người nước ngoài cần đến cơ quan nước sở tại để hợp thức hóa địa vị pháp lý?

Đối với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch đã đến Nga trước ngày 15/03/2020 và tính đến ngày 16/06/2021 mà không có giấy tờ cư trú hợp pháp, họ có quyền, đến hết ngày 30/09/2021, nộp đơn tại cơ quan chức năng nước sở tại để xin hợp thức hóa địa vị pháp lý.

Khi người nước ngoài đến cơ quan nước sở tại để hợp thức hóa địa vị pháp lý như vậy, họ sẽ không bị áp dụng biện pháp trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào Nga.

ĐẶC BIỆT LƯU Ý, công dân nước ngoài và người không có quốc tịch đã được hợp thức hóa địa vị pháp lý có thể đến cơ quan chức năng sở tại nộp đơn xin cấp phép đi làm cũng như xin cấp phép tạm trú hoặc thường trú trên lãnh thổ nước Nga.

Công dân nước ngoài và người không có quốc tịch không có mong muốn được hợp thức hóa địa vị pháp lý có thể rời nước Nga đến hết ngày 30/9/2021.

Các biện pháp tạm tạm thời ảnh hưởng như thế nào tới người lao động nước ngoài làm việc trên lãnh thổ nước Nga?

Những công dân nước ngoài đến Nga theo diện miễn thị thực (trong đó có công dân các nước Azerbaijan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan và Ucraina), được quyền, đến hết ngày 31/12/2021, nộp đơn xin cấp Giấy phép lao động, không tính thời gian nộp các giấy tờ cần thiết và không phân biệt mục đích nhập cảnh.

Người nước ngoài là công dân của các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu có quyền ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dân sự để thực hiện công việc (cung ứng dịch vụ) với những người thuê lao động hoặc người đặt hàng công việc (dịch vụ) không phụ thuộc vào mục đích nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 31/12/2021, người nước ngoài có quyền lao động cho đến khi hết thời hạn hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động được cấp phù hợp với Sắc lệnh.

Các biện pháp hành chính có được áp dụng đối với người nước ngoài hay không?

Cho đến hết ngày 30/09/2021, các Quyết định sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA RA đối với người nước ngoài sống trên lãnh thổ Liên Bang Nga:

– Về việc trục xuất khỏi Liên Bang Nga (ở cả hình thức xuất cảnh tự nguyện dưới sự kiểm soát cũng như cưỡng chế trục xuất);

– Về việc dẫn độ;

– Về việc chuyển giao cho nước ngoài theo quy định Điều ước quốc tế của Nga về việc nhận trở lại công dân;

– Về việc cấm nhập cảnh vào Nga;

– Về việc không hoan nghênh sự cư trú của người nước ngoài tại Liên bang Nga;

– Về rút ngắn thời gian lưu trú tạm thời trên lãnh thổ nước Nga.

Các quy định của Sắc lệnh không áp dụng cho người nước ngoài và người không quốc tịch trong các trường hợp:

– Được thả tự do khỏi nơi giam giữ;

– Vi phạm pháp luật về biên giới của Nga;

– Đe dọa an ninh quốc gia Nga, bao gồm việc ủng hộ thay đổi chế độ nhà nước Liên bang Nga bằng bạo lực; thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các hành động khủng bố trên lãnh thổ nước Nga.

– Gây phương hại đến an ninh và trật tự xã hội, bao gồm việc tham gia vào các cuộc biểu tình, tụ tập bất hợp pháp,…

Rate this post